เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 

เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี