ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัยฯ(11 พฤศจิกายน 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 4
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 2
การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 3
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลโรงเรือน ป้าย และที่ดิน (17 พฤศจิกายน 2559) 2
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตรงเวลา (17 พฤศจิกายน 2559) 3
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง พิธีจุดเทียนอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พฤศจิกายน 2559) 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ตุลาคม 2559) 6
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (ฉบับที่ 2) (19 ตุลาคม 2559) 5
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (18 ตุลาคม 2559) 6
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559) 11

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุ (01 พฤศจิกายน 2559) 7
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม (14 ตุลาคม 2559) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและรถน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะ (31 สิงหาคม 2559) 12
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการทุบรื้อถอนหอถังสูง คสล. ประปาแห่งที่ 2 บ้านเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำ (31 สิงหาคม 2559) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 (31 สิงหาคม 2559) 8
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเทศบาล 4 (บ้านม่วง) ถึงหมู่บ้านดาหลา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองส (12 กรกฏาคม 2559) 17
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และบ่อพักฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 กรกฏาคม 2559) 13
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด (08 กรกฏาคม 2559) 17
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณทางเลียบถนนเทศบาล 5 (ฝั่ (20 มิถุนายน 2559) 10
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 10

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลตะกุดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด จัดโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยจะดำเนินการจัดโครงการฯ เคลื่อนที่ไปทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี (3 ภาพ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 18.09 น. เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลตะกุดร่วมกันจุดเทียนพร้อมทั้งร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยและระลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท TAKE 1 ในการถ่ายภาพมุมสูงบรรยากาศของพิธีดังกล่าวด้วย (17 ภาพ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา19.00น. นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ประมาณ 80 คน ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรหาร กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ประทานผ้าไตรพร้อมบริหาร แด่นายขวัญแก้ว วัชโยทัย รองเลขาธิการพระราชวังนำถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2559 ร่วมกับ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ วัดท่าพง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ