ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (19 กรกฏาคม 2562)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คูณอัญชลี ศรีสุนทร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเ (28 มิถุนายน 2562) 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ให้บริการประชาชนในตำบลตะกุด (26 มิถุนายน 2562) 9
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (18 มิถุนายน 2562) 4
"ชาวตะกุดร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก" (17 มิถุนายน 2562)
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (05 มิถุนายน 2562) 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (15 พฤษภาคม 2562) 14
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 (20 มีนาคม 2562) 17
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง (18 มีนาคม 2562) 9
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (11 มีนาคม 2562) 20

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนเมษายน 2562) (19 มิถุนายน 2562) 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมีนาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) (19 มิถุนายน 2562) 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมกราคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนธันวาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562) 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561) (19 มิถุนายน 2562) 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562) 8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 427 เมตร บริเวณฝั่งขวา หน้าร้านบ้า (06 มิถุนายน 2562) 17
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายเทศบาล 2 ทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (แห่งใหม่) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว (06 มิถุนายน 2562) 17

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายท้องถิ่นแก่ประชาชนและสถานประกอบการ​ ประจำปี​2562 ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 2 สำนักงาน​เทศบาล​ตำบลตะกุด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. ตัวแทนสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ประชาชนควรรู้ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นนิติกร ชำนาญการ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง (8 ภาพ)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (2 ภาพ)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา 2562 ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง (7 ภาพ)

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาจราจร ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ร้อยตำรวจเอกประนม การค้าเจริญ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 1.เรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่และการให้สัญญาณจราจร 2.เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญญาณจราจรและฝึกปฏิบัติ (7 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ