ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อห (20 มิถุนายน 2560) 3
ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 มิถุนายน 2560) 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (07 มิถุนายน 2560) 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดทิ้งขยะอันตราย (29 พฤษภาคม 2560) 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (27 เมษายน 2560) 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำหมัน แมว และ สุนัข ฟรี (19 เมษายน 2560) 5
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน Part Time ปฏิบัติงานที่ โฮมโปร สาขาสระบุรี (24 มีนาคม 2560) 20
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (24 มีนาคม 2560) 3
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 5
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 9

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (09 มิถุนายน 2560) 10
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (09 มิถุนายน 2560) 8
ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปาเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (09 มิถุนายน 2560) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี (25 พฤษภาคม 2560) 4
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 1 ช่วงบ้านนายประมวล สาตร์โสภา เชื่ (25 พฤษภาคม 2560) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี (25 พฤษภาคม 2560) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการขยายท่อเมนประปาเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมือง (25 พฤษภาคม 2560) 5
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ บริเวณหมู่ที่ 6 (05 พฤษภาคม 2560) 10
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนเปลี่ยนหลังคากุฏิวัดสะตือ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดส (03 เมษายน 2560) 3
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกรถไฟถึงบ้านนางวันทนา ธรรมนิยม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร (11 มกราคม 2560) 5

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 โดยมีปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว (8 ภาพ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ในการทำพิธีมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2560 ให้แก่ นางพูนทรัพย์ นิยะทัย ณ บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด เป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเรือนทรุดโทรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุก่อสร้างจากหน่วยงานเอกชน ในพื้นที่ อาทิ บริษัทอริยสิน จำกัด , บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานหนองแค) , บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,ฟาร์มบ้านม่วง , โครงการ Primo Home สระบุรี , บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด , คุณกฤษณา สายบุญจันทร์ , นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด (9 ภาพ)

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามปกติ และฉุกเฉิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 – 6 ตำบลตะกุด ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมทุกคน กิจกรรมออกกำลังกายฝึกกายภาพบำบัด โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และนักศึกษาพยาบาลฝึกงานจากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สระบุรี มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (18 ภาพ)

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ปี 2560 “Ending AIDS” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยและลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการป้องกันเรื่องโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (8 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ