ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 กรกฏาคม 2560) 1
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ “ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของชาวไทย” ตอนที่ 1 (19 กรกฏาคม 2560) 2
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนประชาชนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (17 กรกฏาคม 2560) 3
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อห (20 มิถุนายน 2560) 4
ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ 2560 (07 มิถุนายน 2560) 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (07 มิถุนายน 2560) 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดทิ้งขยะอันตราย (29 พฤษภาคม 2560) 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (27 เมษายน 2560) 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำหมัน แมว และ สุนัข ฟรี (19 เมษายน 2560) 4
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน Part Time ปฏิบัติงานที่ โฮมโปร สาขาสระบุรี (24 มีนาคม 2560) 28

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (09 มิถุนายน 2560) 16
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (09 มิถุนายน 2560) 15
ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปาเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (09 มิถุนายน 2560) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี (25 พฤษภาคม 2560) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล 7 ซอย 1 ช่วงบ้านนายประมวล สาตร์โสภา เชื่ (25 พฤษภาคม 2560) 10
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี (25 พฤษภาคม 2560) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการขยายท่อเมนประปาเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมือง (25 พฤษภาคม 2560) 5
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ บริเวณหมู่ที่ 6 (05 พฤษภาคม 2560) 16
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนเปลี่ยนหลังคากุฏิวัดสะตือ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดส (03 เมษายน 2560) 3
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกรถไฟถึงบ้านนางวันทนา ธรรมนิยม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร (11 มกราคม 2560) 10

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการตั้งจุดบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน และคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ (6 ภาพ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ไปเข้าร่วมการจัดงาน "ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ)

การประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง (5 ภาพ)

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต (Way of life) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ นายเชาวลิต คร้ามผิว พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องดำเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ครูฝึกระดับตำบลมีหน้าที่ที่ต้องเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประกอบไปด้วยชุดครูฝึกระดับตำบล ดังนี้ 1. ปลัดเทศบาล หัวหน้าทีม 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ทีมงาน 3. เกษตรตำบล ทีมงาน 4. ครู กศน.ประจำตำบล ทีมงาน 5. กำนัน ทีมงาน 6. พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ทีมงาน (4 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ