ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (27 เมษายน 2560) 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำหมัน แมว และ สุนัข ฟรี (19 เมษายน 2560) 4
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน Part Time ปฏิบัติงานที่ โฮมโปร สาขาสระบุรี (24 มีนาคม 2560) 14
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (24 มีนาคม 2560) 9
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 12
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 1
การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 28
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตรงเวลา (17 พฤศจิกายน 2559) 25
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง พิธีจุดเทียนอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พฤศจิกายน 2559) 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ตุลาคม 2559) 16

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ บริเวณหมู่ที่ 6 (05 พฤษภาคม 2560) 9
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนเปลี่ยนหลังคากุฏิวัดสะตือ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดส (03 เมษายน 2560) 12
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกรถไฟถึงบ้านนางวันทนา ธรรมนิยม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร (11 มกราคม 2560) 6
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 มกราคม 2560) 14
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง (04 มกราคม 2560) 13
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 12
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อลอดพร้อมเรียงหินใหญ่ บริเวณถนนดินคันอ่างเก็บน้ำชลประทานคล (04 มกราคม 2560) 10
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 2
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 27
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงคันอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหว (04 มกราคม 2560) 16

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการนันทนาการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย การกายภาพบำบัด และเข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุตำบลตะกุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และนักศึกษาพยาบาลฝึกงานจากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สระบุรี มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ (9 ภาพ)

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตะกุด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีกวนข้าวทิพย์ของตำบลตะกุดและสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในตำบลตะกุด ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 ภาพ)

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข-แมว โดยได้มีการจัดอบรมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า อาสาฉีดวัคซีนชาวตำบลตะกุด ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้โดยเทศบาลตำบลตะกุดได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี ในการนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการทำหมันสุนัขและแมวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (9 ภาพ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนตะกุดห่างไกลยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตะกุด ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และรับทราบถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดและให้เยาวชนต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนของตน มีความเข้าใจและสามารถป้องภัยภัยจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตำบลตะกุด ทั้ง 6 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ทั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท 1. กิจกรรมทางวิชาการ อบรมให้ความรู้ ดังนี้ - ปัญหายาเสพติดในเยาวชนและการเฝ้าระวัง - ยาเสพติดและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพศสัมพันธ์และการระวังป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2. กิจกรรมกลุ่ (4 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ