ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน Part Time ปฏิบัติงานที่ โฮมโปร สาขาสระบุรี (24 มีนาคม 2560) 2
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (24 มีนาคม 2560) 2
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 11
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 13
การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 5
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตรงเวลา (17 พฤศจิกายน 2559) 18
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง พิธีจุดเทียนอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พฤศจิกายน 2559) 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ตุลาคม 2559) 19
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (ฉบับที่ 2) (19 ตุลาคม 2559) 19
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (18 ตุลาคม 2559) 22

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกรถไฟถึงบ้านนางวันทนา ธรรมนิยม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร (11 มกราคม 2560) 9
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 มกราคม 2560) 18
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง (04 มกราคม 2560) 21
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 23
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อลอดพร้อมเรียงหินใหญ่ บริเวณถนนดินคันอ่างเก็บน้ำชลประทานคล (04 มกราคม 2560) 18
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 13
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 17
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงคันอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหว (04 มกราคม 2560) 16
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุ (01 พฤศจิกายน 2559) 10
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม (14 ตุลาคม 2559) 21

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบลตำบตะกุดโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)

นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบลตำบตะกุดโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านกล้วย กมู่5 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (0 ภาพ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดขบวนแห่เสลี่ยงเทียน ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เข้าร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชการที่ 4 ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 ภาพ)

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ วัดท่าพง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (10 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ