ข่าวประชาสัมพันธ์
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559) 3
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ (04 พฤษภาคม 2559) 16
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดฌาปนกิจศพ พันเอกประกอบ สาตรโสภา ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด (17 มีนาคม 2559) 7
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (11 มีนาคม 2559) 27
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตะกุด (03 มีนาคม 2559) 11
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เรื่อง แจ้งช่องทางในการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา (26 กุมภาพันธ์ 2559) 22
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (04 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย (เทศบาลตำบลตะกุด จะประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ()
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (19 พฤศจิกายน 2558) 12
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพทำใบแจ้งเตือนตัดปลอมและแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า (28 ตุลาคม 2558) 37

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและรถน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะ (31 สิงหาคม 2559) 6
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการทุบรื้อถอนหอถังสูง คสล. ประปาแห่งที่ 2 บ้านเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำ (31 สิงหาคม 2559) 4
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 (31 สิงหาคม 2559) 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเทศบาล 4 (บ้านม่วง) ถึงหมู่บ้านดาหลา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองส (12 กรกฏาคม 2559) 12
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และบ่อพักฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 กรกฏาคม 2559) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด (08 กรกฏาคม 2559) 11
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณทางเลียบถนนเทศบาล 5 (ฝั่ (20 มิถุนายน 2559) 7
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 7
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจากถนน คสล. เดิมเทศบาล 4 (บ้านม่วง) ถึงหมู่บ้านดาหลา (20 มิถุนายน 2559) 5

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด กล่าวให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมืองสระบุรี ในโอกาสที่มาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระ มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการและมีรายได้น้อยจากกาชาดจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (17 ภาพ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ไปบริการประชาชนนอกสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชน (6 ภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก กิน กอด เล่น เล่า (2ก, 2ล) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เชิญ นายณัฐพล หาญโสภี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน เล่น เล่า (2ก, 2ล) เพื่อให้ความรู้แก่ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในด้านการเลี้ยงดูลูก ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตตามวัย มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (4 ภาพ)

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธาน ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ