ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 25
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 1
การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2560 (17 พฤศจิกายน 2559) 8
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีตรงเวลา (17 พฤศจิกายน 2559) 1
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง พิธีจุดเทียนอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พฤศจิกายน 2559) 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ตุลาคม 2559) 4
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (ฉบับที่ 2) (19 ตุลาคม 2559) 15
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (18 ตุลาคม 2559) 9
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559) 26
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ (04 พฤษภาคม 2559) 22

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางแยกรถไฟถึงบ้านนางวันทนา ธรรมนิยม หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร (11 มกราคม 2560) 7
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 มกราคม 2560) 10
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง (04 มกราคม 2560) 8
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 9
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อลอดพร้อมเรียงหินใหญ่ บริเวณถนนดินคันอ่างเก็บน้ำชลประทานคล (04 มกราคม 2560) 7
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 6
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระ (04 มกราคม 2560) 10
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการปรับปรุงคันอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหว (04 มกราคม 2560) 10
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุ (01 พฤศจิกายน 2559) 15
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม (14 ตุลาคม 2559) 18

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดขบวนแห่เสลี่ยงเทียน ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เข้าร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชการที่ 4 ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 ภาพ)

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ วัดท่าพง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (10 ภาพ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ณ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นจำนวนมาก (7 ภาพ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานพิธีหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ