ขอเป็นละอองธุลีใต้พระบาทของพระองค์ทุกชาติไป
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (ฉบับที่ 2) (19 ตุลาคม 2559) 1
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (18 ตุลาคม 2559) 4
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559) 10
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ (04 พฤษภาคม 2559) 19
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดฌาปนกิจศพ พันเอกประกอบ สาตรโสภา ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด (17 มีนาคม 2559) 5
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (11 มีนาคม 2559) 26
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตะกุด (03 มีนาคม 2559) 15
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เรื่อง แจ้งช่องทางในการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา (26 กุมภาพันธ์ 2559) 24
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (04 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย (เทศบาลตำบลตะกุด จะประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ()

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม (14 ตุลาคม 2559) 3
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและรถน้ำและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะ (31 สิงหาคม 2559) 9
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการทุบรื้อถอนหอถังสูง คสล. ประปาแห่งที่ 2 บ้านเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำ (31 สิงหาคม 2559) 5
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 (31 สิงหาคม 2559) 6
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเทศบาล 4 (บ้านม่วง) ถึงหมู่บ้านดาหลา หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองส (12 กรกฏาคม 2559) 13
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และบ่อพักฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 กรกฏาคม 2559) 10
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลตะกุด (08 กรกฏาคม 2559) 10
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณทางเลียบถนนเทศบาล 5 (ฝั่ (20 มิถุนายน 2559) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 8
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณเลียบถนนเทศบาล 4 หน้าหมู (20 มิถุนายน 2559) 9

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมกับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุดผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ร่วมพิธีถวายสักการะฯ และลงนามไว้อาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (12 ภาพ)

เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง (13 ภาพ)

ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และนายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดเข้าร่วม ถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถลงหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)

ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และนายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุดเข้าร่วม ถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถลงหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (0 ภาพ)

หนังสือราชการกรม
ระบบสารสนเทศ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ