ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
กิจกรรมเทศบาล
3616

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย นายอภินันท์ มีชัย ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี และคณะกรรมการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (8 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกิจกรรมข้าวใหม่ทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (8 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยกำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้เปิดโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (4 ภาพ)
ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบป้าย (Clean Food Good Taste) “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โครงการส่งเสริมอาหารสะอาด ปลอดภัย ประจำปี 2560 ให้กับทางร้านอาหารที่ผ่านการประเมินการตรวจคุณภาพอาหารและการปนเปื้อนโดยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (6 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (14 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (0 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ร่วมกับนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้และไร้ที่พึ่ง เพื่อขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท จำนวน 45 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัส ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (1 ภาพ)
วันที่16 ต.ค.2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันนำต้นดาวเรือง จำนวน1,000 ต้น และดอกไม้จันน์จำนวน 5,000 ดอก มอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯของอำเภอเมืองสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในการนี้ขอขอบคุณ กองพันสรรพวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง และ อบต.หนองปลาไหลที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุก เพื่อขนย้ายต้นดาวเรืองไปยัง บริเวณจััดพิธีฯ วัดพระพุธฉาย (1 ภาพ)
วันที่ 10 ตุ ุลาคม2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดและคณะ ผู้บริหารเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกัน ให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒน ครบ 55 ปี พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด และเจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน ณ วัดตะกุด หมูที่2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุร (1 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี พ.ศ. 25560 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ)
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และ นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด ไปเข้าร่วมโครงการประเพณีกวนกระยาสารทไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดสะตือ หมู่ที่ 4 (บ้านม่วง) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลตะกุดได้มีความรู้และสืบสานวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีกวนกระยาสารทไทยของตำบลตะกุด และให้รักษาประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป (0 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมเปิดกิจกรรมงานโครงการ หมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ณ ศาลาวัดท่าพง (ชั้น 3) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านพระครูสมบูรณ์ ศิลวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน เจ้าอาวาสวัดตะกุด และ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับการประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดตะกุดในครั้งนี้ด้วย (1 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้แก่ เทศบาลตำบลตะกุด โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ประธานศูนย์บริการคนพิการ เป็นผู้รับมอบ การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ วัตถุประสงค์ของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบล ตะกุด นี้คือ 1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 2. เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 3. เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ 4. เพื่อให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ 5. เพื่อประส (1 ภาพ)
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้แทนชุมชน สมาชิก อสม. โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด โดยในโครงการได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (11 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้แทนชุมชน สมาชิก อสม. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 60 คน โดยเทศบาลตำบลตะกุด ได้เชิญทีมเจ้าหน้าที่จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การฝึกอบรมตามโครงการฯ และวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แผนการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จากโรงพยาบาลสระบุรี (12 ภาพ)
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระและถวายพระพร พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 (17 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ไปบริการประชาชนนอกสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชน (6 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด กล่าวให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมืองสระบุรี ในโอกาสที่มาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ นายอำเภอเมืองสระบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 6 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์วิหารวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นยางนา) และในโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีส่วนราชการออกให้บริการประชาชน อาทิ การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ จากสำนักบริหารการทะเบียนสระบุรี (24 ภาพ)
ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 – 6 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ ได้แก่ การเก็บขยะสองข้างทางถนนตะกุด-ตลิ่งชัน การปลูกต้นไม้การปลูกต้นหญ้าแฝก และกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว (7 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการตั้งจุดบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน และคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ (6 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ไปเข้าร่วมการจัดงาน "ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ)
การประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง (5 ภาพ)
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต (Way of life) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ นายเชาวลิต คร้ามผิว พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องดำเนินการทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ครูฝึกระดับตำบลมีหน้าที่ที่ต้องเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประกอบไปด้วยชุดครูฝึกระดับตำบล ดังนี้ 1. ปลัดเทศบาล หัวหน้าทีม 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ทีมงาน 3. เกษตรตำบล ทีมงาน 4. ครู กศน.ประจำตำบล ทีมงาน 5. กำนัน ทีมงาน 6. พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ทีมงาน (4 ภาพ)
ประชาคมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ นายโกมุท ใจเย็น เกษตรอำเภอเมืองสระบุรี เพื่อจัดประชาคมตำบลเพื่อเผยแพร่โครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ประชาชนในตำบลตะกุดทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการ 9101 นี้ 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) , 10 หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และ 1 หมายถึงปีที่ 1 ในรัชการปัจจุบัน เป็นโครงการตามรอยพ่อว่าจะทำให้เกษตรยั่งยืนขึ้น (6 ภาพ)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของเทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 6 ประชาชนในตำบลตะกุดทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นั้น จะมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประวัติท้องถิ่น วิถีชุมชน เก็บข้อมูลพันธุ์พืช ซึ่งคนในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการสภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายไ (3 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ไปเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต ณ บริเวณชั้น 4 ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และเชื่อมโยงในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อร่วมพัฒนาให้ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรมนำชีวิตมีความสุขด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการฯ แล้วยังเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับชมภาพยนตร์สอนศีลธรรม 3 มิติ เรื่อง รักแลกภพ (3 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 โดยมีปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว (8 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด และคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ในการทำพิธีมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปี 2560 ให้แก่ นางพูนทรัพย์ นิยะทัย ณ บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด เป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเรือนทรุดโทรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุก่อสร้างจากหน่วยงานเอกชน ในพื้นที่ อาทิ บริษัทอริยสิน จำกัด , บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานหนองแค) , บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,ฟาร์มบ้านม่วง , โครงการ Primo Home สระบุรี , บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด , คุณกฤษณา สายบุญจันทร์ , นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด (9 ภาพ)
ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามปกติ และฉุกเฉิน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 – 6 ตำบลตะกุด ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมทุกคน กิจกรรมออกกำลังกายฝึกกายภาพบำบัด โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และนักศึกษาพยาบาลฝึกงานจากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สระบุรี มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (18 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ปี 2560 “Ending AIDS” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยและลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการป้องกันเรื่องโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (8 ภาพ)
ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ปี 2560 “Ending AIDS” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยและลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการป้องกันเรื่องโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (0 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ขยะอันตราย จัดการถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ปี 2560” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติและมีกำหนดแผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs ประชารัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการภาพรวม อำนวยความสะดวก ประสานการดำเนินงาน และสนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้การจัดการและการดำเนินการในชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการจัดระบบบริหารจัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือผู้แทนจากทุกภาคส่วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 (11 ภาพ)
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด กล่าวให้การต้อนรับ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิเช่น พันตำรวจโทนิติวัชร์ วัตถุทอง ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการงานกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 , พันตำรวจโทมานพ ลำดวน สวป. สภ.เมืองสระบุรี ผู้แทนผู้กำกับ สภ.เมืองสระบุรี , นายอภินันท์ มีชัย ท้องถิ่นอำเภอสระบุรี , นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 6 คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุด นายสาธิต ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ประธานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประธาน อสม.ตำบลตะกุด บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด และบริษัทโฮมโปรดักซ์เซนเตอร์ ในโอกาสที่มาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลตะกุด ประกอบทั้งให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวการเดินทางไปตรวจราชการพ (24 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับทราบแผนการเรียนนโยบายการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเดินชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด แห่งใหม่ด้วย (10 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ได้เดินทางไปจัดตั้งถังขยะอันตรายสู่ชุมชน ตามโครงการ “ขยะอันตราย จัดการถูกวิธี ชีวีปลอดภัย” จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน หมู่บ้านละ 1 จุด การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไปในชุมชนอย่างน้อยจำนวน 4 หมู่บ้าน (10 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการนันทนาการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ การออกกำลังกาย การกายภาพบำบัด และเข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุตำบลตะกุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และนักศึกษาพยาบาลฝึกงานจากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สระบุรี มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ (9 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตะกุด ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีกวนข้าวทิพย์ของตำบลตะกุดและสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในตำบลตะกุด ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (11 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข-แมว โดยได้มีการจัดอบรมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า อาสาฉีดวัคซีนชาวตำบลตะกุด ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้โดยเทศบาลตำบลตะกุดได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี ในการนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการทำหมันสุนัขและแมวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (9 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนตะกุดห่างไกลยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตะกุด ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และรับทราบถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดและให้เยาวชนต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนของตน มีความเข้าใจและสามารถป้องภัยภัยจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตำบลตะกุด ทั้ง 6 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ทั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท 1. กิจกรรมทางวิชาการ อบรมให้ความรู้ ดังนี้ - ปัญหายาเสพติดในเยาวชนและการเฝ้าระวัง - ยาเสพติดและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพศสัมพันธ์และการระวังป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2. กิจกรรมกลุ่ (4 ภาพ)
ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (13 ภาพ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยได้มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล และร่วมกันทำความสะอาดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริเวณพื้นที่สำนักงาน ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล (7 ภาพ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอสม.ตำบลตะกุด พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดร้องเพลง (สูงวัยไมค์ทองคำ) ครั้งนี้ นางอรณิชา ชายศรี ผู้เข้าประกวดหมู่ที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางอุไร มาลัย (หมู่ 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายติ๊บ กันทา (หมู่ 6) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสุวรรณ สกุลทิพย์ (หมู่ 4) และ นางวรรณา ศรีปัญญา (หมู่ 1) (24 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณเมธินี คงโพธิ์ทอง มาเป็นวิทยากรผู้สอน ในหัวข้อดังนี้ 1. การทำยาดมสมุนไพร 2. การทำสบู่สมุนไพร (7 ภาพ)
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัดบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบลตำบตะกุดโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
111 กิจกรรม : 3 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ