ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
กิจกรรมเทศบาล
5655

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป ในตำบลตะกุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลตะกุด ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นด้านกีฬา เพื่อลดปัญหาการมั่วสุม และไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ เช่น เต้นแอโรบิค เปตอง ฟุตบอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่เวลา08.00 น. เป็นต้นไป (17 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลตะกุดได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นกลัวตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีท่านสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก พาหะนำโรคโดยยุงชนิดต่างๆ และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือการ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควัน วิธีการพ่น และการบำรุงรักษา โดยนายเอกราช หลากสุขถม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพาหะนำโรค วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการอบรมครั้งนี้ (8 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำบุคคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตะกุดเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.จากนั้น ในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (14 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านกล้วย พร้อมทั้งมอบรางวัลแม่ดีเด่น และร่วมร้องเพลสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีพระแม่ (17 ภาพ) รายการภาพ
วันพุธที่​ 7 สิงหาคม​ 2562 กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม​เทศบาลตำบลตะกุดได้จัดโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปีงบประมาณ​ ๒๕๖๒​ ณ​ ห้องประชุม​อเนกประสงค์​โรงเรียน​วัดบ้านกล้วย โดยมีท่านสมศักดิ์​ พวงกุหลาบ​ นายกเทศมนตรี​ตำบลตะกุด​เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิด​ รวมทั้งคณะ​ผู้บริหาร​ฯ​ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ​ผู้นำชุมชน​ ครูและนักเรียนจากโรงเรียน​วัดบ้านกล้วย มีการดำเนินกิจกรรม​สมมุติสถานการณ์​ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการติดต่อของโรคและวิธีการป้องกัน​ ซึ่งมีทีมวิทยากรจากฝ่ายควบคุมโรคฯของสำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดสระบุรี​เป็น​ผู้ดำเนินกิจกรรม (11 ภาพ) รายการภาพ
วันพุธที่ 31กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลตะกุด เพื่อให้ประชาชนในตำบลตะกุดได้เข้ามามีส่วนร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ และได้รับความรู้นำมาปรับใช้ในครอบครัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่ม อสม. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร และผู้พิการ ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ในการฝึกอบรมได้มีโครงการ 3 อาชีพ ดังนี้ 1. พวงกุญแจแบบแฮนด์เมค 2. กระเป๋าใส่เงินเหรียญ 3. กระเป๋าใส่แก้วน้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ นางวณิชชา วิลัยปาน ผู้ประกอบอาชีพสินค้า OTOP อำเภอเมืองสระบุรี (18 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำบุคคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตะกุดเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีใส่บาตร พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมบริจาคโลหิตและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรม "จิตอาสา" พิธีเปิดสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯในภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดถวายพระพรชัยฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (22 ภาพ) รายการภาพ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป ในตำบลตะกุด เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีทุกหมู่เหล่าทั้งบุคลากรภาครัฐและประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว 2. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 3. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว (12 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายท้องถิ่นแก่ประชาชนและสถานประกอบการ​ ประจำปี​2562 ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 2 สำนักงาน​เทศบาล​ตำบลตะกุด​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. ตัวแทนสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ประชาชนควรรู้ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นนิติกร ชำนาญการ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง (8 ภาพ) รายการภาพ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (2 ภาพ) รายการภาพ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา 2562 ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง (7 ภาพ) รายการภาพ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาจราจร ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ร้อยตำรวจเอกประนม การค้าเจริญ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 1.เรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่และการให้สัญญาณจราจร 2.เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญญาณจราจรและฝึกปฏิบัติ (7 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การทำบุญตักบาตร พระปริวาสกรรม จำนวน50 รูป ที่วัดบ้านกล้วย ร่วมกับพุธศานิกชน จัดขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้ กำหนดจัดปริวาสธรรม ตั้งแต่วันที่ 2-11 กรกฏาคม 2562 จึงขอเชิญชวนพุทธศานิิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญใส่บาตร พระปริวาสธรรม ได้จนถึงวันที่11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัด“ กิจกรรมขยะอันตรายแลกของใช้ ” โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) ปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่างิ้ว และหมู่ที่ 4 บ้านม่วง เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลตะกุด มีนิสัยไม่ทิ้งขยะ ให้รู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) และรู้จักแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน เป็นอย่างดียิ่งค่ะ (15 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลตะกุด ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูเกษม สุนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย มาบรรยาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้หัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น - สร้างสรรค์ทำความดี มีทักษะคิด ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ - การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - อยู่อย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (8 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัด“ กิจกรรมขยะอันตรายแลกของใช้ ” โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) ปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านตะกุด เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลตะกุด มีนิสัยไม่ทิ้งขยะ ให้รู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) และรู้จักแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูก (19 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัด“ กิจกรรมขยะอันตรายแลกของใช้ ” โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลตะกุด มีนิสัยไม่ทิ้งขยะ ให้รู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) และรู้จักแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติจริง และสร้างแรงจูงใจโดยการนำขยะอันตรายมาแลกของใช้ ทำให้ขยะอันตรายลดปริมาณลงได้ โดยท่านนายกสมศักดิ์ พวงกุหลาบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลตะกุด ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดบ้านกล้วย รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี ในการให้ความรู้ เรื่องดังกล่าว (9 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง มาบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพช่องปาก” สาธิตวิธีการ/ขั้นตอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กเล็ก (5 ภาพ) รายการภาพ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 จาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย (11 ภาพ) รายการภาพ
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวน ประชาชนตำบลตะกุด ร่วมกันคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เช่น ขวดพลาสติก กระป๋อง ถ่านไฟฉาย ฯลฯ เพื่อนำมาแลกของใช้หรือไข่ไก่ ตามโครงการ“ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle)” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4กรกฎาคม 2562 ม.1 นัดต้นมะขาม บ้านผู้ใหญ่ ม.1 ( 09.00 น.) ม.2.นัดต้นมะขาม สามแยก ( 13.00 น. ) วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ม.3 นัดร้านค้าป้าอำนวย ( 09.00 น.) ม.4 นัดหน้าโรงหมี่ป้าวรรณ ( 13.00 น.)และวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ม.5-6 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด เวลา 9.00-12.00 น. (2 ภาพ) รายการภาพ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 และร่วมความสะอาดกวาดลานวัด ตัดหญ้ารอบพระอุโบสถ ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด (11 ภาพ) รายการภาพ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลอง" ณ อ่างเก็บน้ำ หน้าศูนย์ราชการฯ และ ในภาคค่ำ กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 ภาพ) รายการภาพ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมใส่บาตร และลงนามถวายพระพร ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคูคลอง" ณ อ่างเก็บน้ำ หน้าศูนย์ราชการฯ และ ในภาคค่ำ กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (0 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์และแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 50 คน (10 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติอนุมัติหลักการการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ) รายการภาพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน (7 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดศาลาการเปรียญ กวาดลานวัด พระอุโบสถ และทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด (11 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสำหรับแต่ละจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (6 ภาพ) รายการภาพ
นพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านยาเสพติด (ปักกลด) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก แสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ การให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ได้คัดเลือก บ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ณ บริเวณโดมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (6 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยโดยจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาจึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2576 ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ พิธีอ่านสาสน์ เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาดีเด่น ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนเทศบาล ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (กิจกรรมคัดแยกขยะในสำนักงาน) (19 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุด จัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด ให้การต้อนรับและได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ในวันเดียวกันด้วย การแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติ การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ดังกล่าว พร้อมกันนั้นนายอำเภอเดินทางไปมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวบ้านตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 โดยมีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน อาทิ เช่น รับขึ้นทะเบียนคนพิการ เด็กแรกเกิด และขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลตะกุด กองคลังให้คำแนะนำและรับชำระภาษีต่าง ๆ กองช่าง ให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง และการขออนุญาตขุดดินถมดิน บริการชำระค่าน้ำประปา กองสาธารณสุขฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆเรื่องการคัดแยกขยะอินทรีย์ (32 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นอีก เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญไทยกับผู้สูงอายุ และ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ การแสดงสงกรานต์เริงร่าอีสานพาเพลิน (12 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศการสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านจุดบริการ จุดพักรถ แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร.ตำบลตะกุด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (1 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด โดยการนำของนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีนของตำบลตะกุด ออกดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี (5 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การฝึกทำการบูร โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด อสม.ตำบลตะกุด (9 ภาพ) รายการภาพ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยแบ่งกิจกรรมให้ความรู้เป็น 2 ส่วน คือ (1) กิจกรรมฝึกอบรมในสถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 (2) กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อเผยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน (มาตรฐานที่ 1/ตัวบ่งชี้ที่ 1.4) และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด (14 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วย นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด เจ้าหน้าที่จากทีมปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และอาสาฉีดวัคซีนตำบลตะกุด ได้ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ที่ไม่มีเจ้าของ รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชนตำบลตะกุด ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (7 ภาพ) รายการภาพ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมกับทางจังหวัดสระบุรี และการจัดกิจกรรมภายในของเทศบาลตำบลตะกุด ในวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการคัดแยกเอกสาร ขยะ เอกสารการอบรมที่ไม่ใช้แล้ว คู่มือ ตำรา เก่า ๆ นำมาคัดแยกออกมากองรวมไว้ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเพื่อขนย้ายนำไปจัดเก็บไว้ในที่ที่กำหนด ช่วงบ่ายมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง (7 ภาพ) รายการภาพ
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน...... มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการ (1 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมอบรมของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย และเป็นประธานเปิด “โครงการโรงเรียนสีขาวใส่ใจสุขภาพ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ 5 ตำบลตะกุด (5 ภาพ) รายการภาพ
เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดส่งมือถือไปอีกรอบแล้วนะคะ และ ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะกุด เพิ่มเติมอีกจำนวน 15 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี นำรายได้มาจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ โอกาสนี้ เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมทำบุญกับเรา เทศบาลตำบลตะกุดยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะ เราจะรายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะค่ะ ขอบคุณคะ (2 ภาพ) รายการภาพ
การเอาใจใส่ดูแลเด็กก่อนปฐมวัยเป็นสิ่งที่เราตระหนักและมุ่งมั่นในการพัฒนาอยู่เสมอและจัดให้เป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลตำบลตะกุด วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด โดย ได้เข้าร่วมโครงการ ทำไข่เค็มจากใบเตยและตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ อาหารกลางวัน โดยมี นางสาวรภัสวัลย์ แดงเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.1 และคณะให้การต้อนรับ (12 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญเรือง แสงสว่าง ประธานสภาเทศบาล รับมอบถังขยะคัดแยก จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้ในการคัดแยกขยะต่อไป (3 ภาพ) รายการภาพ
ตามที่ เมื่อคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้เกิดฝนตกลมกรรโชกแรงในพื้นที่ตำบลตะกุด ทำให้กิ่งไม้หักล้มขวางบริเวณถนนทางเข้าวัดตะกุด นั้น เทศบาลตำบลตะกุด ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายวัลลภ แสงทับทิม และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายอะเนก เกตุพันธุ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้นำผู้ช่วยและลูกบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ตัดและขนกิ่งไม้ที่ขวางทางจนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ (4 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเข้าการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และช่วยกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจเอก ประนม การค้าเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด และร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่จักรยานยนต์ ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 1 (10 ภาพ) รายการภาพ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเข้าการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และช่วยกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจเอก ประนม การค้าเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด และร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่จักรยานยนต์ ตั้งแต่ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในพื้นที่ตำบลตะกุด หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 1 (0 ภาพ) รายการภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์พาหะนำโรค เช่น สุนัข และแมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถป้องกันตัวเองจากการติดต่อของโรคได้ รวมทั้งอบรมพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน โดย นายสถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ วิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มาเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน ตำบลตะกุด จำนวน 30 คน (5 ภาพ) รายการภาพ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด และ กิจกรรมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด (6 ภาพ) รายการภาพ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ ปลัดเทศบาลตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (12 ภาพ) รายการภาพ
237 กิจกรรม : 5 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ