ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กิจกรรมเทศบาล
4611

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (6 ภาพ)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (0 ภาพ)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้มอบบ้านตามโครงการชุมชนซ่อม/สร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ให้แก่ นางลั้ง ศรีนวล อายุ 80 ปี ณ บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการซ่อม/สร้าง จาก สำนักงานพัฒนากองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1 จำนวนเงิน 83,300 บาท (4 ภาพ)
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้นำพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดสระบุรี” ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามมติองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (WORLD SOIL DAY) (4 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดงาน “พราวเพ็ญเดือน เยือนตะกุด จุดประทีป” แต่งกายนิยมไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บึงชลประทานหน้าเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และอสม.ตำบลตะกุด โดยในงานได้มีกิจกรรมการแสดงชุดสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทงจาก อสม.และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกุด กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม โดยผู้ชนะการประกวดกระทง ได้แก่ นายนันทวุฒิ อิ่มอ้วน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ว่าที่ ร.ต.วิสันต์ น้อยเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ว่าที่ ร.ต.คชสาร ขุนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (30 ภาพ)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-ยวน ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (16 ภาพ)
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็นพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (13 ภาพ)
วันที่ 22 ตุลาคม2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะจิตอาสา จากหน่วยงานในพื้นที่นำโดย นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด นางจันทรา แรกขึ้น ประธาน อสม. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหนะ (ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย) เชิงรุกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาด ปลอดจากขยะ สร้างสุขภาพคนไทยแข็งแรง และ อสม. ณ วัดบ้านกล้วยหมู่ที่ 5 และ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 (17 ภาพ)
วันที่ 13 - 14 ตุลาคม2561นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ในส่วนของอำเภอเมืองสระบุรี นำโดยนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะ จิตอาสาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองทุกตำบล ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขุดลอกผักตบขวาและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.จากนั้นร่วมปลูกดอกปอเทือง บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่เพื่อบำรุงดินและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม (53 ภาพ)
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้านประมง ของแหล่งน้ำจังหวัดสระบุรี ณ อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (9 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลากลางแห่งใหม่ (ทำบุญเพล) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน “เขาหนองหอย” ซึ่ง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี) ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชุมชน ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการดูแลและรับทราบปัญหาของชุมชนที่อยู่รอบข้างบริษัทฯ และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันกับบริษัทฯ ตามหลักการบริหารจัดการของ SCG พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ณ พื้นที่ชุมชนเขาหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมได้แก่ 1. ทาสีเครื่องเล่น/เครื่องออกกำลังกายของชุมชน 2. ทำกิจกรรม 5ส. ให้กับชุมชน 3. ซ่อมแซม และทาสีลูกระนาดที่ถนน ให้กับชุมชน 4. เปลี่ยนป้ายจราจรบางส่วน ให้กับชุมชน (3 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ณ วัดบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน (6 ภาพ)
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านกล้วยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนเดย์ 2018 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้พร้อมในการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นพลโลกที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมการประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ และการจัดซุ้มนิทรรศการอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ (11 ภาพ)
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมทั้งออกบูธขายสินค้าของตำบลตะกุด อาทิเช่น ขนมใส่ไส้ มะนาว ขนมจีนน้ำยา กล้วยฉาบ ซาลาเปา และแสดง “จุดสาธิต” การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองโนใต้ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (5 ภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีอันเชิญองค์ครุฑศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (17 ภาพ)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้จัดให้มีการซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ในตำบลตะกุด (ภาคปฏิบัติ) รวมถึงการบรรยายการป้องกันและระบบอัคคีภัย อาทิ องค์ประกอบของไฟ,ประเภทของไฟ,การใช้น้ำยาเคมีในการดับไฟ/วิธีการดับไฟ ประเภทต่าง ๆ , การสาธิตใช้เครื่องดับเพลิงแต่ละชนิด (ภาคทฤษฎี) ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระบุรี (11 ภาพ)
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีจัดงานวัน แม่แห่งชาติ พร้อมนำผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (16 ภาพ)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 (1 ภาพ)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ย้อนตำนานสระบุรี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" ประจำปี 2561 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (2 ภาพ)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณบึงตะกุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณบึงตะกุด (วัดตะกุด) ตำบลตะกุด โดยนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะ จิตอาสาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรี และผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 600 คน ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขุดลอกผักตบขวาและทำความสะอาดบึงตะกุดให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม อีกทั้งสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง ต่อไป (15 ภาพ)
เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในตำบล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด และกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด (10 ภาพ)
ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับท่านพระครูสมบูรณ์ ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง ตำบลตะกุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้รวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ภาพ)
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในตำบลตะกุด โดยท่านนายกสมศักดิ์ พวงกุหลาบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลตะกุด สมาชิก อสม.ตำบลตะกุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย เข้าร่วมขบวนรณรงค์ผ่านถนนเส้นทางในตำบลตะกุด และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะกุด (7 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 - 6 อสม.ตำบลตะกุด จัดโครงการนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ตรวจสุขภาพ กิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุ ชุมชนและหน่วยงานราชการ (5 ภาพ)
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธงชาติไทย และขอเชิญชวนข้าราชราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน แต่งกายด้วยสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 (1 ภาพ)
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานเปิดการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด และประชาชนทุกภาคส่วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้มีการนำเสนอ เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ ผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอเมืองสระบุรี แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี และนโยบายของรัฐบาล ในการตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตะกุดต่อไป (5 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาย ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมอาสาพ่นหมอกควัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำหมู่บ้าน ทุกหมู่ และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตะกุด ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ความรู้เรื่องสารเคมีและเครื่องพ่น การเลือกใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและเครื่องพ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีและไม่เกิดโรคระบาดได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกราช หลากสุขถม เจ้าพนักงานควบคุมพาหะนำโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (9 ภาพ)
ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาย ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กิจกรรมอบรมอาสาพ่นหมอกควัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำหมู่บ้าน ทุกหมู่ และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตะกุด ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ความรู้เรื่องสารเคมีและเครื่องพ่น การเลือกใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและเครื่องพ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีและไม่เกิดโรคระบาดได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกราช หลากสุขถม เจ้าพนักงานควบคุมพาหะนำโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (0 ภาพ)
ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุด จัดโครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด ให้การต้อนรับและได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ในวันเดียวกันด้วย โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระที่วัดตะกุด การแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการในตำบลตะกุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และมูลนิธิสว่างรัตนตรัยฯและในโครงการฯ ดังกล่าว มีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน อาทิ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ การสาธิตพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ การออกร้านขายสินค้า OTOP สระบุรี แจกพันธุ์พืชจากเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี และบริการตัดผมฟรี โดย กศน.อำเภอเมืองสระบุรี การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.ตำบลตะกุด โครงการชุมชน (13 ภาพ)
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ในการป้องกัน เรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดการบูรณาการทำงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน (5 ภาพ)
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในวันเดียวกันช่วงบ่าย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้อํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น (สถ.) ผต.สธ. ได้มาตรวจเยี่ยมแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ได้ส่งเสริมให้มีสระว่ายน้ำ เด็กจะได้ว่ายน้ำเป็น โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด (ชั้น 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์และแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษา เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด ครู และผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 70 คน (4 ภาพ)
(0 ภาพ)
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธีและส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาล โดยวิธีกำจัดขยะเปียก และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ)
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชมรม กลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤษ์ และต้นพิกุล จำนวน200ต้น ณ วัดตะกุดบริเวณริมบึงตะกุดตามที่มีมติ ครม.กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ " (2 ภาพ)
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด โดยสภาวัฒนธรรมตำบลตะกุด ร่วมกับวัดตะกุดโดยพระครูสมบูรณ์ ศีลวัตร เจ้าอาวาสวัดตะกุด และประชาชนตำบลตะกุด ได้ร่วมกันจัดโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี มาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ได้ให้การต้อนรับ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ตำบลตะกุด เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวตำบลตะกุด ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในตำบลตะกุด นอกจากกิจกรรมกวนข้าวทิพย์แล้ว ยังมีการสงฆ์น้ำพระ มอบข้าวสารให้แก่ผู้ยากไร้ การรำบวงสรวงและบูชาหลวงพ่อทันใจ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในชุมชน (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือผู้สูงอายุที่มารับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด มาให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปรับตัวต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้า และพัฒนามาตรฐานร้านอาหารแผงลอย ปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โดย งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตะกุด วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยแก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลตะกุดและพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาล โดยมีตัวแทนร้านค้า ร้านชำ ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลตะกุด และอสม.ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตะกุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (1 ภาพ)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม บรรยากาศ วันเปิดเรียนวันแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุดแห่งใหม่ ในการนี้ได้พบปะ พูดคุยกับ ผู้ปกครองเด็กเล็ก คณะครูของศูนย์ ฯและ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ การบริการของศูนย์ฯได้มาตรฐาน ทั้งเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความสะดวกสบาย มีความสุขเมื่อมารับบริการ มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนของของเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด แห่งใหม่ ตั้งอยู่ บริเวณด้านข้างของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด เลขที่99/19 ถนนเทศบาล5 หมู่ที่6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (4 ภาพ)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นสาขานำร่วงหนึ่งใจ จำนวน 5 แห่งของประเทศไทย (8 ภาพ)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นสาขานำร่วงหนึ่งใจ จำนวน 5 แห่งของประเทศไทย (0 ภาพ)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ “หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว” ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจฯ ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ โฮมโปร สาขาสระบุรี ซึ่งเป็นสาขานำร่วงหนึ่งใจ จำนวน 5 แห่งของประเทศไทย (0 ภาพ)
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด ออกรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตะกุด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขบ้า ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรค และเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ของตนและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลโดยการนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแล มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามนโยบายด้านการสาธารณสุขของผู้บริหารเทศบาล เพื่อจะได้ไม่มีการเกิดหรือมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ต่อไป (5 ภาพ)
วันที่ 24 เมษายน2561 เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยโดยจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบสุขาภิบาล ที่ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และต่อมาจึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน2576 ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้ อ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทานคลองเพรียว หมู่ที่ 6 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาดีเด่น ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนเทศบาล พิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และรอบอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเรียบร้อยสวยงา (12 ภาพ)
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์​ พวงกุหลาบ​ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด​และผู้บริหารเทศบาล ได้ร่วมต้อนรับทีมสัตวแพทย์แลปศุสัตว์จากจังหวัดสระบุรี​ จัดโครงการรณรงค์ิป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมการให้บริการคุมกำเนิดสุนัขและแมวโดยวิธีทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้จะมีกำหนดการออกให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 2 วัน ดังนี้ วันที่ 26 เมษายน 2561 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านกล้วย วันที่ 27 เมษายน 2561 แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว หมู่ที่ 3 - 4 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น. ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว หมู่ที่ 1 - 2 (5 ภาพ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตะกุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นอีก เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ (14 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ตะกุดเกมส์” ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลตะกุด ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยหันมาใส่ใจในสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาฯ ดังกล่าวโดยการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 9 คน แบ่งออกเป็น 4 ทีม ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลตะกุด หมู่ที่ 1 – 6 (7 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดโครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จุดตรวจรอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 บริเวณริมถนนตะกุด - ตลิ่งชัน ปากทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ในการนี้ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ได้แวะเข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและลูกจ้างได้ให้การต้อนรับ (4 ภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตะกุด ได้จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะกุด แห่งใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ (9 ภาพ)
174 กิจกรรม : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ