ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ติดต่อเทศบาล
4158

สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด

99/19  ถนนเทศบาล 5  หมู่ที่ 6    ตำบลตะกุด  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000
โทรศัพท์ 0-3620-0794   โทรสาร  0-3623-1604
พิกัด GPS  พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420°
(เมื่อ: )
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ