ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
รายรับ - รายจ่าย
2024
รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 กรกฏาคม 2562)6
รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (08 กรกฏาคม 2562)5
รายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (08 กรกฏาคม 2562)5
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) (19 มิถุนายน 2562)4
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562)11
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562)11
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61 - มีนาคม 62) (19 มิถุนายน 2562)13
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เมษายน 61 - กันยายน 61) (06 พฤศจิกายน 2561)52
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 60 - มีนาคม 61) (06 พฤศจิกายน 2561)5
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ตุลาคม 2561)2
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)3
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (17 พฤศจิกายน 2559)11
(17 พฤศจิกายน 2559)33
13 เรื่อง : 1 หน้า :
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ