ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
สมาชิกสภาเทศบาล
3025

(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ