ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงิน งบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติเทศบาล
รายรับ - รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
ราคาน้ำมัน ปตท.
เมนูระบบออนไลน์
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 สิงหาคม 2562) 2
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก (19 สิงหาคม 2562) 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (19 กรกฏาคม 2562)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คูณอัญชลี ศรีสุนทร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเ (28 มิถุนายน 2562) 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ให้บริการประชาชนในตำบลตะกุด (26 มิถุนายน 2562) 15
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (18 มิถุนายน 2562) 4
"ชาวตะกุดร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก" (17 มิถุนายน 2562)
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (05 มิถุนายน 2562) 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (15 พฤษภาคม 2562) 19
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 (20 มีนาคม 2562) 27

ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนเมษายน 2562) (19 มิถุนายน 2562) 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมีนาคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) (19 มิถุนายน 2562) 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมกราคม 2562) (19 มิถุนายน 2562) 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนธันวาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562) 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561) (19 มิถุนายน 2562) 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนตุลาคม 2561) (19 มิถุนายน 2562) 16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 427 เมตร บริเวณฝั่งขวา หน้าร้านบ้า (06 มิถุนายน 2562) 9
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายเทศบาล 2 ทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (แห่งใหม่) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว (06 มิถุนายน 2562) 10

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป ในตำบลตะกุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลตะกุด ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นด้านกีฬา เพื่อลดปัญหาการมั่วสุม และไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ เช่น เต้นแอโรบิค เปตอง ฟุตบอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่เวลา08.00 น. เป็นต้นไป (17 ภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลตะกุดได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนตื่นกลัวตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยมีท่านสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะกุด ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก พาหะนำโรคโดยยุงชนิดต่างๆ และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือการ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพ่นหมอกควัน วิธีการพ่น และการบำรุงรักษา โดยนายเอกราช หลากสุขถม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพาหะนำโรค วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการอบรมครั้งนี้ (8 ภาพ)

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นำบุคคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตะกุดเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.จากนั้น ในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (14 ภาพ)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มอบหมายให้ นายวสันต์ พวงกุหลาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านกล้วย พร้อมทั้งมอบรางวัลแม่ดีเด่น และร่วมร้องเพลสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีพระแม่ (17 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ