ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสร (19 พฤศจิกายน 2561) 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (24 ตุลาคม 2561) 3

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เผยแพร่โดย Kitika Chankhum · 16 นาที · เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการนำของ นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง (1 ภาพ)

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตะกุด จัดทำโครงการให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง (ไม่หยุดพักเที่ยง) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระภาษีทุกท่านคะ “ตะกุดก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล ด้วยเงินรายได้จากภาษีของท่าน” (1 ภาพ)

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลตะกุด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยมีบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นจำนวนมาก (10 ภาพ)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของอำเภอเมืองสระบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ตามหลักการ 3 ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ การนำกลับมาใช้ใหม่ โดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้กล่าวต้อนรับ ว่าที่เรือตรี ศรันยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี ประธานในพิธี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” อำเภอเมืองสระบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลตะกุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ กำหนดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง มีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง การจัดแสดงนิทรรศการและคัดแยกขยะตามหลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง มามอบภา (23 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ