ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,นโยบาย
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
ติดต่อเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิดีโอกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
รายรับ - รายจ่าย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวภายในเทศบาล
KM (การจัดองค์ความรู้)
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบออนไลน์
มติ ก.ท.จ.สระบุรี
บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่าง
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (24 ตุลาคม 2561) 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (24 ตุลาคม 2561) 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (24 ตุลาคม 2561) 4

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศบาล
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดย นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ไทย-ยวน ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (16 ภาพ)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็นพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ราชการสระบุรี (ตำบลตะกุด) (13 ภาพ)

วันที่ 22 ตุลาคม2561 เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะจิตอาสา จากหน่วยงานในพื้นที่นำโดย นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด นางจันทรา แรกขึ้น ประธาน อสม. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหนะ (ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย) เชิงรุกแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาด ปลอดจากขยะ สร้างสุขภาพคนไทยแข็งแรง และ อสม. ณ วัดบ้านกล้วยหมู่ที่ 5 และ วัดตะกุด หมู่ที่ 2 (17 ภาพ)

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม2561นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (ตำบลตะกุด) โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็น พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ในส่วนของอำเภอเมืองสระบุรี นำโดยนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด นำโดยนายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดพร้อมคณะ จิตอาสาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองทุกตำบล ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขุดลอกผักตบขวาและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดและ อสม.จากนั้นร่วมปลูกดอกปอเทือง บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่เพื่อบำรุงดินและสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม (53 ภาพ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมฯ
วิดีโอกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=pWohzu0JbRg&feature=youtu.be
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (29 ธันวาคม 2560)

เทศบาลตะกุด จุดเทียนถวายอาลัย(11 พฤศจิกายน 2559)

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ