เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet บริเวณเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sh
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563)
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำ
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครัวเรือนในพื้นที่ตำบลตะกุด ที่ยังไม่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจากเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลต
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่องลดแหล่งกำเนิดฝุ่นควันที่เกิดจากเครื่องยนต์ ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ห้าเผาไร่ นา ขยะ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในเขตตำบลตะกุด จำนวน 15 จุด
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี สำหรับประชาชนทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด