info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ฝุ่น PM2.5 ที่ปกคลุมท้องฟ้าทั่วเมือง สามารถลดปริมาณลงได้ แค่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก่อนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไปมากกว่านี้ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ภัยร้าย ที่มาพร้อมกับฝุ่น PM 2.5
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประชาสัมพันธ์ "ปฎิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ข่าวประชาสัมพัธ์ภาษีป้ายประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก” ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิง และลดการเ
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สรุปขั้นตอนและการขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 "
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ลดแรงดันน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลตะกุด
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสัก
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
เอกสารประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ตารางเปรียบเทียม พ.ร.บ.การผังเมือง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย เทศบาลตำบลตะกุด ได้ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณฝั่งซ้าย หน้าร้านครัวปลาสราวุธ (ถ
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
รมว.มท. สั่งการทุกพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยววันลอยกระทง พร้อมขอร่วมรักษาจารีตประเพณีอันดีงาม ลดใช้ขยะพลาสติก ????????????พลเอก อนุพงษ์ เ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วย เทศบาลตำบลตะกุด จะจัดงานประเพณีลอยกระทงของ ตำบลตะกุด ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
เทศบาลตำบลตะกุด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 2562"
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ซอยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ 6 ตำบลตะกุด
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือสะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยะมูลฝอย คืออะไร?
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดใช้สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลตะกุด (ปิดซ่อมแซม)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง “ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ประจำเดือนกันยายน 2562”
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถโรงหนัง(รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลตะกุด ได้รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า จาก คูณอัญชลี ศรีสุนทร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อนำส่งผ่านไปรีไซเคิล กำจัดขยะอิเ
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ให้บริการประชาชนในตำบลตะกุด
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
"ชาวตะกุดร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก"
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 (20 มีนาคม 2562)8
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 50 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด