info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครัวเรือนในพื้นที่ตำบลตะกุด ที่ยังไม่ได้รับแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจากเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลต
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่องลดแหล่งกำเนิดฝุ่นควันที่เกิดจากเครื่องยนต์ ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ห้าเผาไร่ นา ขยะ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง จุดทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในเขตตำบลตะกุด จำนวน 15 จุด
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี สำหรับประชาชนทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขนส่งงดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถ
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. บริเวณ โรงกรองประปาเขาหนองหอย หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
แนะนำวิธีทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ ลดเสี่ยง COVID-19
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
1 - 10 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด