info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
play_arrow การจัดการองค์ความรู้-(KM)
การพิมพ์หนังสือราชการ ประเภทหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คัดเลือกสายงานบริหาร ปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
แนวทางการโอนและการย้ายพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
ถามตอบ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
เกร็ดความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
เอกสารเผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งภาษาอังกฤษ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
คู่มือการลาพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
ราชการ ๔.๐ คืออะไร
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ระบบแท่ง)
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
แนวทางปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคม
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ความรู้เรื่องเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
PMQA คืออะไร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
แก้ไขคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง ใช้อย่างไร
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
ความรู้เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ความรู้เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
คู่มือสมรรถนะหลัก
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ข้อมูลสมรรถนะของพนักงานเทศบาล ทต.ตะกุด (ทุกสายงาน)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 26 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด