info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด

99/19  ถนนเทศบาล 5  หมู่ที่ 6    ตำบลตะกุด  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000

โทรศัพท์ 0-3620-0794   โทรสาร  0-3634-0636

พิกัด GPS  พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420°

E-mail เทศบาล  5190105@dla.go.th

 

 

(เมื่อ: 19 มิถุนายน 2562)

 

4 กันยายน 2562

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด

99/19  ถนนเทศบาล 5  หมู่ที่ 6    ตำบลตะกุด  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000

โทรศัพท์ 0-3620-0794   โทรสาร  0-3634-0636

พิกัด GPS  พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420°

E-mail เทศบาล  5190105@dla.go.th

 

 

(เมื่อ: 19 มิถุนายน 2562)

 

4 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด