info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box ผู้นำชุมชน

(นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง)
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-9488898
(นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง)
กำนันตำบลตะกุด
โทร : 081-9488898
(นายวัลลภ แสงทับทิม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-2385444
(นายวัลลภ แสงทับทิม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 089-2385444
(นายอะเนก เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-1523176
(นายอะเนก เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 089-1523176
(นายเกตุมณี เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-8110926
(นายเกตุมณี เกตุพันธ์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 086-8110926
(นายชำนาญ กล้วยน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 086-1214042
(นายชำนาญ กล้วยน้อย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 086-1214042
(นางสมพิศ แก้วปัญญา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 081-3853874
(นางสมพิศ แก้วปัญญา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 081-3853874
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด