info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box กองประปา

(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
(นางสมสุข ฐานะวร)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายผลิต
(นายชัยเดช ตรีทอง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายชัยเดช ตรีทอง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายปราโมทย์ ทองขลิบ)
คนงาน
(นายปราโมทย์ ทองขลิบ)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด