info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box กองการศึกษาฯ

(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายยุทธนา ใจดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นางสาวรภัสส์วัลย์ แดงเจริญ)
ครู คศ.1
(นางสาวรภัสส์วัลย์ แดงเจริญ)
ครู คศ.1
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุทธิโฉม มูลพิมพ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด