info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
account_box กองช่าง

(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเฉลิมพล ศรีทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุพตร สุณะเทพ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสุพตร สุณะเทพ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวปิยะวรรณ สาตร์โสภา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายไชยา พฤกษา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายจักรกฤษ์ เพ็ชรสิงห์)
คนงาน
(นายจักรกฤษ์ เพ็ชรสิงห์)
คนงาน
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน
นายพิชัย กิจสมัคร
คนงาน
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด