info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
group คณะผู้บริหารเทศบาล

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
(นายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน)
รองนายกเทศมนตรี
(นายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน)
รองนายกเทศมนตรี
(นายวสันต์ พวงกุหลาบ)
รองนายกเทศมนตรี
(นายวสันต์ พวงกุหลาบ)
รองนายกเทศมนตรี
(ร้อยตรีสมหมาย คงโพธิ์ทอง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ร้อยตรีสมหมาย คงโพธิ์ทอง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(พันโทสุชาติ กำเหนิดสิงห์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(พันโทสุชาติ กำเหนิดสิงห์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด