ข้อมูล ณ 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:40:23

วันนี้ 475 ครั้ง
เมื่อวานนี้ 781 ครั้ง
เมื่อ 7 วันที่ผ่านมา 2526 ครั้ง
เมื่อ 30 วันที่ผ่านมา 7742 ครั้ง
เมื่อ 365 วันที่ผ่านมา 22036 ครั้ง
ทั้งหมด 22036 ครั้ง
เริ่มทำการเก็บข้อมูลเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:15:30

ข้อมูลการเข้าชมวันนี้

ที่ หมายเลข ip วันที่เข้าชม บราวเซอร์ หน้า
1 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:39:10 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 34.232.62.209 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:35:39 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
3 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:35:14 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 34.232.62.209 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:25:19 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
5 34.232.62.209 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:22:30 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
6 34.232.62.209 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:19:33 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
7 34.232.62.209 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:16:12 CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
8 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:10:45 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 207.46.13.28 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:09:14 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:05:06 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:01:15 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 07:01:03 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 06:41:04 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 06:35:02 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 06:31:16 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
16 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 06:09:09 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
17 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 06:03:50 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
18 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:58:58 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
19 207.46.13.217 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:58:36 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
20 157.55.39.68 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:51:55 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
21 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:38:50 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
22 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:38:33 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
23 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:38:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
24 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:38:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
25 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:37:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
26 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:37:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
27 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:37:20 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
28 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:37:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
29 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:36:53 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
30 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:36:37 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
31 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:36:20 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
32 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:36:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
33 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:35:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
34 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:35:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
35 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:35:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
36 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:35:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
37 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:34:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
38 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:34:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
39 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:34:09 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
40 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:33:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
41 207.46.13.217 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:33:42 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
42 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:33:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
43 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:33:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
44 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:32:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
45 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:32:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
46 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:32:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
47 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:31:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
48 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:31:45 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
49 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:31:33 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
50 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:31:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
51 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:31:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
52 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:30:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
53 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:30:37 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
54 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:30:22 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
55 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:30:07 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
56 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:29:55 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
57 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:29:40 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
58 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:29:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
59 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:29:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
60 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:28:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
61 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:28:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
62 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:28:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
63 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:28:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
64 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:27:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
65 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:27:45 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
66 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:27:38 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
67 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:27:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
68 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:27:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
69 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:26:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
70 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:26:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
71 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:26:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
72 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:26:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
73 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:26:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
74 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:25:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
75 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:25:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
76 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:25:09 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
77 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:24:48 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
78 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:24:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
79 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:24:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
80 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:23:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
81 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:23:23 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
82 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:23:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
83 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:22:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
84 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:22:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
85 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:21:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
86 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:21:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
87 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:21:19 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
88 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:20:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
89 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:20:38 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
90 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:20:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
91 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:19:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
92 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:19:35 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
93 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:19:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
94 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:18:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
95 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:18:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
96 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:18:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
97 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:18:09 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
98 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:17:54 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
99 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:17:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
100 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:17:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
101 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:17:09 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
102 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:16:54 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
103 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:16:35 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
104 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:16:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
105 207.46.13.28 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:16:01 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
106 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:15:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
107 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:15:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
108 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:15:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
109 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:14:38 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
110 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:14:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
111 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:13:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
112 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:13:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
113 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:13:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
114 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:13:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
115 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 05:03:53 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
116 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:58:35 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
117 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:53:53 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
118 207.46.13.217 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:42:48 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
119 207.46.13.28 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:31:57 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
120 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:25:04 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
121 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:20:50 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
122 207.46.13.28 4  มิถุนายน  2563 เวลา 04:07:48 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
123 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:57:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
124 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:57:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
125 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:57:09 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
126 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:56:55 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
127 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:56:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
128 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:56:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
129 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:56:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
130 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:56:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
131 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:55:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
132 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:55:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
133 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:54:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
134 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:54:40 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
135 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:54:25 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
136 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:54:12 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
137 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:53:57 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
138 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:53:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
139 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:53:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
140 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:53:11 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
141 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:52:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
142 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:52:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
143 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:52:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
144 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:51:57 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
145 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:51:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
146 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:51:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
147 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:51:11 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
148 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:50:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
149 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:50:45 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
150 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:50:43 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
151 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:50:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
152 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:50:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
153 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:49:57 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
154 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:49:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
155 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:49:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
156 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:49:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
157 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:48:49 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
158 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:48:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
159 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:48:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
160 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:47:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
161 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:47:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
162 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:47:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
163 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:46:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
164 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:46:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
165 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:46:25 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
166 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:46:11 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
167 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:45:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
168 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:45:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
169 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:45:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
170 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:45:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
171 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:44:54 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
172 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:44:38 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
173 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:44:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
174 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:44:07 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
175 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:44:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
176 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:43:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
177 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:43:36 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
178 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:43:20 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
179 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:43:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
180 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:42:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
181 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:42:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
182 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:42:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
183 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:41:55 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
184 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:41:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
185 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:41:20 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
186 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:41:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
187 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:40:47 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
188 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:40:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
189 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:40:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
190 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:40:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
191 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:40:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
192 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:39:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
193 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:39:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
194 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:39:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
195 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:39:02 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
196 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:38:50 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
197 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:38:36 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
198 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:38:04 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
199 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:37:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
200 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:36:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
201 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:36:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
202 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:36:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
203 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:36:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
204 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:35:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
205 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:35:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
206 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:35:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
207 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:35:02 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
208 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:34:50 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
209 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:34:35 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
210 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:34:23 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
211 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:34:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
212 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:33:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
213 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:33:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
214 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:33:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
215 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:33:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
216 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:33:04 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
217 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:32:49 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
218 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:32:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
219 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:32:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
220 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:32:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
221 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:31:49 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
222 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:31:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
223 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:31:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
224 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:30:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
225 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:30:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
226 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:29:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
227 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:29:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
228 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:29:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
229 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:28:50 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
230 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:28:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
231 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:28:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
232 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:27:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
233 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:27:37 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
234 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:27:19 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
235 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:27:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
236 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:26:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
237 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:26:22 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
238 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:26:07 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
239 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:25:52 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
240 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:25:36 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
241 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:25:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
242 207.46.13.217 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:25:05 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
243 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:25:02 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
244 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:24:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
245 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:24:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
246 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:24:11 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
247 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:23:49 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
248 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:23:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
249 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:23:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
250 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:23:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
251 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:22:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
252 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:22:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
253 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:22:09 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
254 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:21:33 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
255 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:21:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
256 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:20:52 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
257 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:20:37 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
258 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:20:20 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
259 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:20:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
260 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:19:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
261 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:19:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
262 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:19:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
263 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:18:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
264 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:18:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
265 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:18:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
266 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:17:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
267 157.55.39.68 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:17:41 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
268 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:17:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
269 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:17:04 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
270 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:16:43 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
271 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:16:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
272 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:15:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
273 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:15:36 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
274 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:15:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
275 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:14:54 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
276 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:14:33 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
277 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:14:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
278 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:13:53 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
279 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:13:34 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
280 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:13:19 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
281 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:13:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
282 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:12:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
283 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:12:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
284 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:12:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
285 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:12:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
286 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:12:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
287 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:11:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
288 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:11:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
289 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:11:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
290 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:11:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
291 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:10:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
292 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:10:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
293 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:10:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
294 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:10:12 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
295 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:09:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
296 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:09:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
297 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:09:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
298 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:09:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
299 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:08:57 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
300 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:08:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
301 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:08:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
302 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:08:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
303 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:08:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
304 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:07:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
305 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:07:34 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
306 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:07:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
307 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:06:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
308 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:06:35 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
309 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:06:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
310 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:05:48 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
311 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:05:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
312 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:04:45 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
313 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:04:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
314 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:04:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
315 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:04:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
316 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:03:44 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
317 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:03:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
318 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:03:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
319 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:02:50 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
320 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:02:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
321 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:02:02 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
322 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:01:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
323 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:01:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
324 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:01:07 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
325 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:00:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
326 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:00:40 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
327 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:00:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
328 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 03:00:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
329 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:59:48 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
330 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:59:37 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
331 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:59:23 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
332 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:59:10 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
333 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:58:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
334 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:58:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
335 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:57:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
336 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:56:26 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
337 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:55:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
338 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:49:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
339 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:48:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
340 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:48:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
341 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:45:02 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
342 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:44:38 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
343 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:44:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
344 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:40:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
345 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:40:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
346 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:39:37 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
347 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:39:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
348 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:38:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
349 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:38:34 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
350 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:38:11 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
351 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:36:50 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
352 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:35:40 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
353 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:35:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
354 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:32:52 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
355 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:32:18 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
356 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:31:45 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
357 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:30:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
358 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:28:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
359 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:26:04 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
360 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:25:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
361 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:25:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
362 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:24:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
363 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:23:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
364 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:22:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
365 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:21:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
366 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:20:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
367 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:20:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
368 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:19:36 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
369 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:18:40 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
370 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:18:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
371 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:17:57 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
372 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:16:31 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
373 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:15:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
374 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:15:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
375 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:13:11 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
376 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:12:34 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
377 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:11:49 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
378 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:09:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
379 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:08:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
380 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:06:56 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
381 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:06:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
382 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:06:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
383 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:05:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
384 207.46.13.217 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:04:30 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
385 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:04:24 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
386 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:03:06 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
387 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:02:21 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
388 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:01:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
389 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 02:00:38 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
390 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:59:36 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
391 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:59:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
392 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:58:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
393 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:57:53 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
394 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:57:38 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
395 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:57:13 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
396 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:56:38 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
397 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:54:35 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
398 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:54:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
399 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:53:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
400 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:52:57 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
401 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:52:25 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
402 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:51:45 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
403 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:51:14 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
404 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:51:07 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
405 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:50:34 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
406 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:49:59 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
407 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:48:27 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
408 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:46:06 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
409 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:44:05 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
410 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:43:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
411 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:42:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
412 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:42:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
413 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:41:58 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
414 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:41:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
415 207.46.13.28 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:41:26 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
416 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:41:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
417 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:40:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
418 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:40:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
419 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:39:32 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
420 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:39:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
421 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:38:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
422 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:38:15 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
423 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:37:49 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
424 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:37:19 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
425 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:36:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
426 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:36:23 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
427 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:35:45 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
428 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:17:59 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
429 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:17:36 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
430 207.46.13.217 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:13:31 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
431 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:11:37 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
432 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 01:09:06 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
433 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:47:37 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
434 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:45:40 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
435 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:42:28 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
436 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:37:35 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
437 207.46.13.28 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:33:44 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
438 157.55.39.68 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:23:51 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
439 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:17:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
440 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:17:16 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
441 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:16:46 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
442 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:16:19 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
443 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:15:51 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
444 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:15:17 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
445 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:14:53 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
446 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:14:33 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
447 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:14:31 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
448 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:14:12 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
449 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:13:41 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
450 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:13:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
451 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:12:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
452 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:11:55 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
453 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:11:14 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
454 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:10:42 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
455 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:10:42 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
456 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:10:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
457 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:09:33 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
458 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:09:00 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
459 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:08:28 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
460 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:07:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
461 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:07:03 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
462 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:06:32 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
463 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:06:01 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
464 157.55.39.232 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:05:59 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
465 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:05:30 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
466 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:04:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
467 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:04:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
468 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:03:58 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
469 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:03:29 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
470 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:02:56 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
471 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:02:23 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
472 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:01:47 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
473 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:01:12 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
474 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:00:39 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
475 139.18.2.214 4  มิถุนายน  2563 เวลา 00:00:08 LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)