ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ชื่อไฟล์: 8wAwYzHThu35735.jpg