ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาชำระภาษีบำรุงท้องที่
ชื่อไฟล์: 5krbP2hFri33509.jpg