ชื่อเรื่อง: เทศบาลตำบลตะกุด ขอเชิญร่วมงาน “พราวเพ็ญเดือน เยือนตะกุด จุดประทีป” แต่งกายนิยมไทยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บึงชล
ชื่อไฟล์: 65DxTtjMon30807.jpg