ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ให้บริการประชาชนในตำบลตะกุด
ชื่อไฟล์: 6J3l9tnWed45533.jpg