ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจาก สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดมากในปัจจุบัน ทางปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลตะก
ชื่อไฟล์: 7Mqa73hMon103436.jpg