ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลตะกุด ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดสระบุรีเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุ
ชื่อไฟล์: AXbGXAkTue40521.jpg