ชื่อเรื่อง: ชอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนงานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (ช่วงสระบุรี - นครราชสีมา)
ชื่อไฟล์: F2pKM1aWed34239.jpg