ชื่อเรื่อง: ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตะกุดสวดมนต์ข้ามปี สร้างความดีให้แก่ตน ณ วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 ธั
ชื่อไฟล์: GPbaCtpFri35448.jpg