ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามที่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ
ชื่อไฟล์: IGXyjAIMon33933.jpg