ชื่อเรื่อง: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน
ชื่อไฟล์: SsdoblBWed90803.jpg