ชื่อเรื่อง: ่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด
ชื่อไฟล์: Vx5t1ZtWed113716.jpg