ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” (เฟส 3) มอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อไฟล์: bfmRQ7hWed115225.jpg