ชื่อเรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน    ชื่อไฟล์: eFnL873Tue90521.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้