ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่า ที่ทำการค้า ที่ไว้สินค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตเ
ชื่อไฟล์: idUs3NhWed41513.jpg