ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่นเพื่อหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภา
ชื่อไฟล์: poEjlyxWed41310.jpg