ชื่อเรื่อง: ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560
ชื่อไฟล์: rqoGV4aThu102237.jpg