ยินดีต้อนรับ
"ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"
ข่าวภายในเทศบาล
1457
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง พิธีจุดเทียนอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พฤศจิกายน 2559)6
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ตุลาคม 2559)6
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (ฉบับที่ 2) (19 ตุลาคม 2559)4
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด (18 ตุลาคม 2559)5
่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียงในท้องที่ เทศบาลตำบลตะกุด ตำบลตะกุด (27 กรกฏาคม 2559)5
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ (04 พฤษภาคม 2559)8
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดฌาปนกิจศพ พันเอกประกอบ สาตรโสภา ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด (17 มีนาคม 2559)16
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (11 มีนาคม 2559)16
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตะกุด (03 มีนาคม 2559)11
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะกุด ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เรื่อง แจ้งช่องทางในการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา (26 กุมภาพันธ์ 2559)28
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (04 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย (เทศบาลตำบลตะกุด จะประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ()
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (19 พฤศจิกายน 2558)4
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพทำใบแจ้งเตือนตัดปลอมและแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า (28 ตุลาคม 2558)41
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 ตุลาคม 2558)3
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปี พ.ศ. 2560 (22 ตุลาคม 2558)4
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (22 ตุลาคม 2558)4
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (08 ตุลาคม 2558)6
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่านชำระภาษีตรงเวลา (08 ตุลาคม 2558)8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด ให้มาชำระภาษี (08 ตุลาคม 2558)18
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่นเพื่อหารายได้ ที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะกุด รับแบบพิมพ์แสดงรายการ (08 ตุลาคม 2558)11
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับแบบพิมพ์กรอกรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) (08 ตุลาคม 2558)5
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (23 กันยายน 2558)23
การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (08 กันยายน 2558)10
74 เรื่อง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
ผู้นำชุมชน
ผู้นำชุมชน
พยากรณ์อากาศ