info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
รับมอบถุงปันสุข ตามโครงการวันเด็กตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ 2565 [10 มกราคม 2565]
รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 1 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [7 มกราคม 2565]
โครงการ " อำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ " ประจำเดือนมกราคม 2565 [7 มกราคม 2565]
ส่งมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย(Home Quarantine) [30 ธันวาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ