เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
ร่วมโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี [10 มิถุนายน 2565]
ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตำบลตะกุด [2 มิถุนายน 2565]
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการ “ฝึกอบรมอาสาสมัครตำบลตะกุด เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด – 19 [25 พฤษภาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ผลการลดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2
สัปดาห์นี้2,851
เดือนนี้29,232
ปีนี้350,784
ทั้งหมด666,490


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
27/06/2565
27/06/2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565
กศ.
27/06/2565
27/06/2565
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
27/06/2565
27/06/2565
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
สน.คท.
15/06/2565
27/06/2565
ขอทำความตกลงการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กค.
24/06/2565
27/06/2565
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
[เอกสาร]
กศ.
24/06/2565
27/06/2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570
[บัญชีรายชื่อ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[รายชื่อ อปท.]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลตะกุด