เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
folder โครงสร้าง
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview289

account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
11
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นายมานพ แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร : 082-677-0121
นายอนุรักษ์ คำยัง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
โทร : 086-878-9255
นางจันทรา แรกขึ้น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 081-563-4874
นางสมพิศ แก้วปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 06-4665-2263
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview423

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview279
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0637 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail : admin@tk.go.th E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 090-2894165 นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 082-6770121 นายอนุรักษ์ คำยัง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-1523176

แผนที่หน่วยงาน

แผนที่หน่วยงาน


folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
photo ประกาศ เทศบาลตำบลตะกุด ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
photo ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview299
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview289

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246

play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , การรับแจ้งขุดดินถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ , การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,การรับแจ้งขุดดิน ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน (งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน (งานพัฒนาชุมชน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview314

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview285
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview289

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253

play_arrow รายรับ-รายจ่าย
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview215
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง และตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ตามความรับผิดชอบในส่วนราชการของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253
insert_drive_file รายงานผลการไปเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview281
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview249
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview313

folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244

check_box เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
photo ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตะกุด จังหวัดสระบุรี ใสสะอาด ๒๕๖๕"
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตะกุด ใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84

check_box การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview338

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview262

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview256
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview252
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview258

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตะกุด ใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview227
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
insert_drive_file แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลตะกุด รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกำันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file รายงานสถิติการใช้บริการ รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview272
insert_drive_file รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview310

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125

play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
insert_drive_file รายงานสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175

play_arrow การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ส่งสำเนาประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232× เทศบาลตำบลตะกุด