เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลตะกุด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตะกุด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3