info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 141
เมื่อวาน 455
เดือนนี้ 4,883
เดือนที่แล้ว 13,532
ทั้งหมด 80,046

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet บริเวณเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการชุมชนก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sh poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า 170 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ความยาว 500 เมตร บ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลตะกุด โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ แบบ Metal Sheet poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤษภาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด