เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow รายรับ-รายจ่าย2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 ตุลาคม 2564
photo ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 85
14 ตุลาคม 2564
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 71
16 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
13 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
21 เมษายน 2564
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
20 เมษายน 2564
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 136
13 มกราคม 2564
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 170
19 ตุลาคม 2563
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 195
10 ตุลาคม 2563
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
14 กรกฎาคม 2563
photo รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 189
8 เมษายน 2563
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 246
13 มกราคม 2563
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 234
29 ตุลาคม 2562
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 243
29 ตุลาคม 2562
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 242
29 ตุลาคม 2562
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 240
29 ตุลาคม 2562
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 232
29 ตุลาคม 2562
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 241
29 ตุลาคม 2562
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 234
19 มิถุนายน 2562
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 229
19 มิถุนายน 2562
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลตะกุด