เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกจันทร์แรกของเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo มอบนโยบายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo โครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตะกุด ใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file แผ่นพับการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลตะกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลตะกุด