info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด 99/19 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0-3620-0794 โทรสาร : 0-3634-0636 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3634-0050 พิกัด GPS พิกัด GPS N 14.54568° E 100.93420° E-mail : admin@tk.go.th E-mail เทศบาล 5190105@dla.go.th www.tk.go.th สายตรงผู้บริหาร นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 090-2894165 นายมานพ แสงสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 082-6770121 นายอนุรักษ์ คำยัง รองนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เบอร์โทร 089-1523176
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่หน่วยงาน

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218