info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 87
เมื่อวาน 562
เดือนนี้ 8,703
เดือนที่แล้ว 14,146
ทั้งหมด 69,379

account_box สมาชิกสภาเทศบาล

(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 089-901-4884
(นายบุญเรือง แสงสว่าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลตะกุด
โทร : 089-901-4884
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-901-4664
(นายอนุรักษ์ คำยัง)
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-901-4664
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลือ เพ็ชรสิงห์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-783-1500
(นายบุญลา ทวีมังสะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-783-1500
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-526-8464
(นายนริส ภู่ทองอ่อน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-526-8464
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 092-928-0563
(นางอุดมทรัพย์ แสนรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 092-928-0563
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 064-9297419
(นายปรีชา แก้วปัญญา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 064-9297419
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 086-622-7981
(นายเวชยันต์ เพียรพิทยากุล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 086-622-7981
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 087-115-5248
(นายวีระ สินพรหม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 087-115-5248
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-830-1826
(นายวิรัตน์ เรืองคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-830-1826
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-901-3737
(นายสมหมาย พวงกุหลาบ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-901-3737
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
(นายสมศักดิ์ พวงกุหลาบ)
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด