เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นายมานพ แสงสว่าง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
โทร : 082-677-0121
นายอนุรักษ์ คำยัง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
โทร : 086-878-9255
นางจันทรา แรกขึ้น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-808-5516
นางสมพิศ แก้วปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 06-4665-2263