เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 [27 เมษายน 2565]
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [24 เมษายน 2565]
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลตะกุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม [22 เมษายน 2565]
รับมอบกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 70 กล่อง [21 เมษายน 2565]
พิธีมอบทุน ตาม "โครงการ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" [18 เมษายน 2565]
โครงการนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [8 เมษายน 2565]
ขอขอบคุณ ผู้จัดการโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (สัญญา 4-7 สระบุรี-แก่งคอย) และบริษัท ซีวิล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) [8 เมษายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ [6 เมษายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2 เมษายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตะกุด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [30 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - 10 (ทั้งหมด 338 รายการ)


× เทศบาลตำบลตะกุด