info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
camera_alt กิจกรรมเทศบาล
โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [7 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณแหล่งโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [30 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะกุด ครั้งที่ 1/2564 [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
บรรยากาศการส่งมอบอุกรณ์และบัตรเลือกตั้งให้แก่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดและนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 [27 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 [26 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุดและนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล Big Day [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ผู้ปกครองท้องที่/ผู้นำชุมชน [15 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 162 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
-
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 150
เดือนนี้ 9,204
เดือนที่แล้ว 17,472
ทั้งหมด 96,376