เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลตะกุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
รายละเอียด : วันนี้ (22 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลตะกุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 1. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ นางสมสุข ฐานะวร ผู้อำนวยการกองคลัง นายประชุม สมัครการณ์ พนักงานขับรถยนต์ 2. บุคคลภายนอก นายบุญเชิด จันทร์ชอน ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด 3. บุคคลภายนอก/หน่วยงานราชการ นางเยาวเรศ เขียวพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด ขอให้รักษาความดี มีความสุข ความเจริญ ตลอดไป
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลตะกุด