info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 1 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ได้รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับที่ 1 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ นายพชร ศรีมหาเอก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ชั้น 2
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71