เทศบาลตำบลตะกุด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตำบลตะกุด
รายละเอียด : วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565) เวลา 15.00 น. นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะกุด และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตำบลตะกุด จำนวน 3 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ส่งความสุขถึงบ้าน 2. มอบผ้าห่มและสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ นมถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น 3. ดำเนินการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้าน เทศบาลตำบลตะกุด มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตำบลตะกุดให้อยู่ดี กินดี มีความสุข หลุดพ้นจากความยากจนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลตะกุด