info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การติดตามและประเมินผล
folder การติดตามและประเมินผล
ระบบ-online
บรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพจำนวน 223 ชุด จากการปักหมุดผู้ประสบภัยฯ ในแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
รายละเอียด : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วย นายพชร ศรีมหาเอก ปลัดอาวุโส นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด นายรังสรรค์ ทางทอง นายวราวุฒิ แก้วเดช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวสุปราณี สมบูรณ์เจริญยิ่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน คณะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิก อส. และอาสาสภากาชาดไทย ได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพจำนวน 223 ชุด จากการปักหมุดผู้ประสบภัยฯ ในแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เพื่อเตรียมนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ตะกุด

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 543