info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.0-3620-0794 โทรสาร 0-3634-0636 ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์ประสานงาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
ตรวจสอบสิทธิ์
การฉีดวัคซีนโควิด-19
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
ระบบ-online
ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย(Home Quarantine)และผู้ป่วย Covid-19 รักษาตัวที่บ้าน (home isolation)
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุดมอบหมายให้นายศราวุธ แป้นขำ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย(Home Quarantine)และผู้ป่วย Covid-19 รักษาตัวที่บ้าน (home isolation)ให้กับผู้นำหมู่บ้านและตัวแทน อสม. เพื่อส่งต่อไปยังผู้กันกันตนในพื้นที่ตำบลตะกุด จำนวน 6 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลตะกุดขอขอบคุณไปยังผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่ม อสม.ตำบลตะกุดทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจส่งต่อความห่วงใยและมอบสิ่งดีๆเพื่อประชาชนตำบลตะกุดของเราค่ะ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165
นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
โทร : 090-289-4165

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186